Loading...
http://debedrijfsarts.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide2gk-is-21.png http://debedrijfsarts.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide11gk-is-21.png http://debedrijfsarts.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide3gk-is-21.png

»

»

»

Wet verbetering Poortwachter

Vanaf 1 April 2002 is een nieuwe wet van kracht, de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

De Wet Verbetering Poortwachter is voornamelijk gericht op de bevordering en verbetering van de samenwerking en communicatie tussen werkgever en zieke werknemer. Het uiteindelijke doel is te voorkomen dat beginnend verzuim leidt tot langdurig verzuim.

Wat houdt de Wet Verbetering Poortwachter in?

Deze wet schrijft de procedure voor waaraan werkgevers en werknemers zich dienen te houden als er sprake is van ziekteverzuim. Deze specifieke procedure wordt hieronder uitgelegd.

Als een werknemer ziek is, wordt dit zo spoedig mogelijk door ge werkgever gemeld aan De Bedrijfsarts bv. Bij dreigend langdurig ziekteverzuim, geeft De Bedrijfsarts bv binnen zes weken na de eerste ziektedag haar oordeel over het ziektegeval. Ook zal De Bedrijfsarts een advies uitbrengen aan de werkgever en zieke medewerker over herstel en werkhervatting. Aan de hand van dit advies wordt binnen achter weken na de eerste ziektedag schriftelijk een plan van aanpak gemaakt als onderdeel van het re-integratiedossier. De werkgever en werknemer stellen dit plan samen op. Hierin wordt aangegeven hoe groot de kans is dat de zieke medewerker weer snel aan het werk kan en welke acties binnen een bepaald tijdsbestek noodzakelijk zijn om dit doel te realiseren.

De Bedrijfsarts bv kan hierin een adviserende rol spelen.

De acties in het plan van aanpak kunnen gericht zijn op het verrichten van de ‘oude’ functie, op een andere functie binnen het bedrijf of op een functie bij een andere werkgever. Ook geeft de werkgever aan wat beide partijen er aan zullen doen om een snelle terugkeer op het werk mogelijk te maken. Het kan hier gaan om een aanpassing van de werkplek of bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding. De werkgever is verplicht om met de werknemer regelmatig te blijven evalueren wat het effect is van die pogingen.

De werkgever moet bij de WAO-aanvraag een re-integratieverslag verstrekken aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De werkgever stelt in overleg met de medewerker het re-integratieverslag op. In dit verslag vertelt werkgever uit welke activiteiten ondernomen zijn om snelle terugkeer naar het werk mogelijk te maken. Het UWV beoordeelt aan de hand hiervan of beide partijen zich in alle redelijkheid voldoende hebben ingespannen.